Plattformen

  Våra bostäder och kontor vilar på en flytande plattform som är väl beprövad och godkänd för sitt ändamål. Plattformen förtöjs längs en strandlinje eller en kaj och utseendet anpassas alltid till omgivande stadsbild och arkitektur.

  Plattformen kan användas för studentlägenheter, hyreslägenheter, bostadsrätter eller kontor. Anläggningarna byggs med sammanfogade moduler ovanpå plattformen, vilket utförs på varv och bogseras sedan till sin plats för förtöjning och anslutning till vatten, el och fiber. Det gör att både byggtid och leverans är kort. Plattformen kan dessutom byggas om och flyttas när som helst. Inledningsvis byggs plattformen i två storlekar; 50 x 21 meter eller 100 x 21 meter.

  Pålitlig och ekonomisk

  Plattformen byggs med dubbelskrov vilket innebär att anläggningen klarar en riktigt kall vinter med mycket is. Det dubbla skrovet innebär också bättre isolering, vilket minskar energiåtgången, samt gör boendet säkert.

  Kort om vår plattform

  • Standardiserad plattform.
  • 50 eller 100 meter lång.
  • 24 eller 48 kvm stora bostäder.
  • Snabb etablering vid befintlig kaj.
  • Arkitekritade och miljösmarta lägenheter.
  • Flyter in i befintlig stadsbild utan att störa.

  Flotell Nordic AB

  Postadress
  Solstigen 27, 131 46 Nacka

  Besöksadress
  Augustendalsvägen 64, Nacka Strand

  Telefon
  08-553 600 55

  E-post
  info@flotell.se