Om Flotell

  Inte minst Stockholm och Mälardalen har i dag stora behov av att finna nya byggbara platser. Lägen nära vatten har visat sig vara särskilt uppskattade av marknaden.

  Kommun och andra berörda måste dock säkerställa att de nya waterfront-projekten utformas så att de uppfyller allmänhetens och myndigheternas berättigade krav på arkitektur och miljömässighet. Själva vattenspegeln ska inte underskattas i sökandet efter lägen för lämpliga bostadsprojekt. Här kommer Flotell in i bilden.

  Brygga mellan utbud och efterfrågan

  Flotell är ett flexibelt, attraktivt och kostnadseffektivt alternativ som kan fungera som en brygga mellan utbud och efterfrågan. Flotell bygger flytande bostäder som kan förläggas i centrala delar av ett samhälle, längs befintliga kajer. Vi bygger smarta och attraktiva bostäder som är energieffektiva och som ger minsta möjliga miljöpåverkan. Bostadsprojekten kan anpassas till olika grupper av boenden. Och vi bygger bostäder som kan flyttas dit behoven finns.

  Miljösmarta bostäder

  Vår ambition är att skapa så kallade ”noll energi”-hus genom att utnyttja effektiva lösningar från den senaste forskningen och utvecklingen. Vi anpassar anläggningarna enligt högsta möjliga miljökraven. Anläggningarna kan byggas till att i princip vara självförsörjande genom att till exempel utvinna energi genom värmeväxling, av luft och vatten, samt solceller och solfångare.

  Flotell erbjuder

  • Arkitektritade bostäder och kontor på vatten vid kaj eller strandlinje.
  • Två standardstorlekar för 50 eller 100 lägenheter om 24 eller 48 kvm.
  • Kort etableringstid.
  • Valfri upplåtelseform: Hyres- eller bostadsrätter.
  • Miljövänligt, energieffektivt och tryggt boende.
  • Goda finansieringsalternativ via köp eller leasing.

  Om Flotell Nordic AB

  Flotell Nordic AB bildades 2016 och drivs och ägs av personer med erfarenhet från affärsutveckling, kommunal samhällsplanering, rederinäring, byggnadskonstruktion, samt juridisk verksamhet. Bolagets syfte är att bygga och tillhandahålla de boenden som beskrivits ovan. Företagets säte är Nacka, Stockholm.

  Flotell Nordic AB

  Postadress
  Solstigen 27, 131 46 Nacka

  Besöksadress
  Augustendalsvägen 64, Nacka Strand

  Telefon
  08-553 600 55

  E-post
  info@flotell.se